Злоупотреба на полицијата!!!

8/26/2007

„- Зависноста од дрога не е само здравствен, социјален или проблем на полицијата, туку државен проблем...“ - вели претседателот на Државната комисија за дроги, Илчо Захариев. (Промовирана Националната стратегија за дроги)

Врз основа на што зависноста од дрога е проблем на полицијата, а не медицински проблем?

Според предлог-законот за контрола на дроги „“Зависност“ е состојба на неодолива потреба, психичка или физичка, за употреба на опојната дрога.“

Според Светската здравствена организација (СЗО), „A central descriptive characteristic of the dependence syndrome is the desire (often strong, sometimes overpowering) to take the psychoactive drugs (which may or not have been medically prescribed), alcohol, or tobacco.“

Понатаму, „The term can be used generally with reference to the whole range of psychoactive drugs (drug dependence, chemical dependence, substance use dependence), or with specific reference to a particular drug or class of drugs (e.g. alcohol dependence, opioid dependence).“

Заклучок - според СЗО, зависноста е првенствено медицински проблем, а и зависноста од алкохол е зависност од дрога!!!

Е, сега, како што фино се изрази претседателот на Државната комисија за дроги, проблем и во надлежност на полицијата не ти било само производството и прометот на дроги, туку и зависноста од дрога!

Баш ме интересира, со кои полициски методи „Алфите“ и „дечките“ од НТШ ќе лекуваат зависност од дроги? Дали ќе ги применуваат истите методи за „лекување“ како и до сега или ќе ги применуваат методите за намалување на штети?

Исто така, дали полицајците исто ќе ги третираат зависниците од канабис и зависниците од алкохол?

Без разлика што првата супстанца е забранета, а втората не, од аспект на зависност од дрога, според наведените дефиниции на СЗО, во обата случаи имаме синдром на зависност од дрога.

Убаво би било кога сите полицајци би поминале курсеви за намалување на штети, и кога сите зависници од дрога (вклучувајќи ги тука и зависниците од алкохол и тутун) би ги третирале подеднакво - како лица на кои им е потребна медицинска и психо-социјална нега.

Но, новиот предлог-закон за контрола на дроги поинаку ги дефинира работите. Целта на законот е да ја „сузбие“ злоупотребата на опојните дроги и психотропни супстанции, а под „злоупотреба“ не се подразбира само недозволеното производство и прометот, туку и „употреба на опојни дроги надвор од терапевтските индикации, во прекумерни дози или во тек на време кое не е опфатено со терапијата.“

Практично, законот ги претвора во криминалци лицата кои употребуваат дрога ставајќи ги во ист кош со „дилерите“, затоа што настојува да ги „сузбие“ не само производителите и трговците, туку и лицата кои недозволено употребуваат дрога (од кои голем дел се зависници).

Дали претворањето на лицата што употребуваат дрога во криминалци е дел од „превенцијата“, согласно идиотската логика - „ако луѓето се свесни дека земањето на дрога е криминал, тогаш нема да се осмелат да земаат дрога“?

2 коментари:

Анонимен рече...

Апел Влади и Председнику Републике Србије


Апелујемо* на Владу Србије, Премијера Србије и Председника Србије да у Генералној скупштини Уједињених нација предложе Резолуцију којом би се прогласило супротним међународном праву свако једнострано или мултилатерално признање Косова као независног или полу-независног међународно-правног субјекта. Сматрамо да би свако једнострано или мултилатерално признање Косова било супротно основним нормама и принципима међународног права, а посебно ако би ово признање наступило мимо процеса који су у току у Савету безбедности Уједињених нација. У циљу онемогућавања да до признања Косова дође од стране неких држава чланица Уједињених нација, предлажемо да текст следећег Нацрта Резолуције хитно буде упућен у процедуру у Уједињеним нацијама:

Н А Ц Р Т Р Е З О Л У Ц И Ј Е

Генерална скупштина

позивајући се на члан 2. Повеље Уједињених нација;

позивајући се на члан 24. Повеље Уједињених нација;

позивајући се на члан 25. Повеље Уједињених нација;

подсећајући на Декларацију о принципима међународног права која се односи на пријатељске односе и сарадњу између држава сагласно Повељи Уједињених нација, из 1970. године;

узимајући у обзир Резолуцију Савета безбедности 1244. из1999. године;

тражи од држава чланица Уједињених нација да унилатерално или мултилатерално не признају независност Косова, док се не донесе Резолуција Савета безбедности Уједињених нација у којој се утврђује коначни статус Косова.* Тим истраживача Института за политичке студије у Београду, којим координира др Игор Јанев, виши научни сарадник Института (постављено на сајт 29.9.2007.)

Анонимен рече...

dr Igor Janev proposed this question of UNGA for ICJ: "Is the unilateral declaration of independence by the Provisional Institutions of Self-Government of Kosovo in accordance with international law?".
29.09.2007. Belgrade

Мојот список со блогови

>> <<

Text

Archive

Recent Post

Архива на блогот

Footer Widget 1

Footer Widget 3

Blogger Tricks

Blogger Themes

Catwidget4

Букефалистички парадокси: Филип („љубител на коњи“) стана воин без коњ.

Comments

topads

Loading...

Footer Widget 2

Популарни објави

Популарни објави

Popular Posts this month

Popular Posts this week