Новогодишна „честитка“ од НП

12/29/2006

Да се пофалам, добив „новогодишна честитка“ од Народниот правобранител.

Во известувањето кое го добив на мојата електронска адреса, г-нот Иџет Мемети ме извести дека Народниот правобранител нема да покрене постапка во однос на мојата претставка во врска со противуставните прислушкувања (текстот од известувањето е во коментарите).

Прво, да се заблагодарам на правовремената реакција. Признавам, бев скептичен дека институтот електронски формулар ќе функционира, и ме радува фактот што добив одговор во законскиот рок. Искрени пофалби до Народниот правобранител како една од ретките државни институции која овозможува електронски сервис.

Второ, да го изразам моето разочарување во однос на образложението зошто не се поведува постапка:

1) Народниот правобранител тврди дека „...не се презентирани податоци за такви дејствија во текот на последната година, сметано од денот на подесувањето на претставката па наназад.“

Потсетувам само на изјавата на Силвана Бонева дадена на 2 ноември 2006 год.:

„...и до донеска не се чувствуваме дека сме ослободени од тој товар дека не се следи секоја наша комуникација, како кажавте дури и со блиските во семејството.“

2) Она што посебно разочарува, е образложението дека „Народниот правобранител ваквите јавни настапи не може да ги зема како веродостоен доказ за покренување на постапка за заштита на правата на граѓаните од неповредливост на писмената и другите облици на комуникација“.

Да потсетиме, согласно чл. 21 од Законот за НП, „Народниот правобранител ќе покрене постапка по поднесена претставка или по сопствена иницијатива ако од наводите, доказите и фактите приложени кон претставката или од сознанијата добиени на друг начин основано произлегува дека од страна на органите на членот 2 на овој закон се повредени уставните и законските права на граѓаните...“

Да потсетиме, исто така, и дека Народниот правобранител „ги штити уставните и законските права на граѓаните и на сите други лица“ и во случај на „пропуштање на дејствија од органите на државна управа и од други органи и организации што имаат јавни овластувања...“.

Во случај кога обвинителството и другите органи пропуштиле по службена должност да преземат мерки за заштита на правото на приватност на граѓаните, НП има надлежност да дејствува врз основа на „сознанијата добиени на друг начин“ - врз основа на изјавите на пратениците и поранешниот премиер!

Исто така, ништо не го ослободува од одговорност Народниот правобранител тоа што правовремено не повел постапка по сопствена иницијатива (на пр. веднаш по интервјуто со премиерот Костов).

Ако изјавите на премиерот и поранешниот претседател на Собранието не можат да послужат како основани сомненија дека се сторени кривични дела врз основа на кои се поведува истрага по службена должност, тогаш било каква изјава од кој било исто така не смее да послужи како основано сомнение дека се сторени кривични дела - што е невиден нонсенс!

Накусо, со вакви институции за заштита на човековите права, оние од „петтата управа“ можеа и сеуште можат противзаконски да не прислушкуваат кога и како ќе им ќефне!

И што уште не.

2 коментари:

До
Жарко Трајаноски

С к о п ј е

ПРЕДМЕТ: Известување

Во врска со претставката доставена до Народниот правобранител во која барате да покрене постапка за заштита на правото на неповредливост на писмената и други облици на комуникација и да ги испита исказите на народните пратеници кои укажуваат на систематско кршење на ова право од страна на државните институции, Ве известуваме за следново:
Имано, во претставката меѓу другото барате од Народниот правобранител да изврши увид во службените простории на МВР- Петта управа каде според изјавата на поранешниот премиер Хари Костов биле чувани материјалите од прислушувањето во периодот од 1991 година до денес.
Во смисла на изнесеното, Ви укажуваме дека согласно член 20, став 1, алинеја 7 од Законот за народниот правобранител ("Сл. весник на РМ" бр.60/03), Народниот правобранител нема да покрене постапка ако од дејствието или од одлуката на органот, организацијата или установата изминало повеќе од една година, освен ако оцени дека подносителот го пропуштил рокот од оправдани причини.
Видно од наводите во претставката се работи за дејствија сторени од 1991 година па наваму, но не се презентирани податоци за такви дејствија во текот на последната година, сметано од денот на подесувањето на претставката па наназад.
Во оваа прилика Народниот правобранител сака да истакне исто така дека, со оглед дека претставниците на политичките партии застапени во Парламентот или другите политички претставници во своите јавни настапи можат да истакнуваат свои мислења и ставови со цел да ги остварат своите политички интереси или интересите на политичките партии во чие име настапуваат, Народниот правобранител ваквите јавни настапи не може да ги зема како веродостоен доказ за покренување на постапка за заштита на правата на граѓаните од неповредливост на писмената и другите облици на комуникација.
Народниот правобранител согласно Уставот и Законот за народниот правобранител функцијата за заштита на уставните и законските права на граѓаните ја врши самостојно и независно и нема да се приклони кон било чија страна во борбата за власт помеѓу претставниците на политичките партии.
Со оглед на изнесеното, Ве известуваме дека согласно член 20, став 1, алинеја 7 од Законот за народниот правобранител, Народниот правобранител нема да покрене поистапка по Вашата претставка.

МИ/ТТ НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ
ИЏЕТ МЕМЕТИ

hamlet-hm.blog.com.mk рече...

Dali navistina ushte te interesiraat moite odgovori na dilemata "REVOLUCIJA ili REFORMI?!"

Мојот список со блогови

>> <<

Text

Archive

Recent Post

Архива на блогот

Footer Widget 1

Footer Widget 3

Blogger Tricks

Blogger Themes

Catwidget4

Букефалистички парадокси: Филип („љубител на коњи“) стана воин без коњ.

Comments

topads

Loading...

Footer Widget 2

Популарни објави

Популарни објави

Popular Posts this month

Popular Posts this week