Хиподром

9/23/2007

Некогаш беше - „Давам кралство за коњ!“

Сега „коњските сили“ се само апстрактна единица мерка.

А како тоа во „земјата на Букефал“ да нема барем еден пристоен хиподром?

8 коментари:

Анонимен рече...

APEL VLADI I PREDSEDNIKU REPUBLIKE SRBIJE

Apelujemo* na Vladu Srbije, Premijera Srbije i Predsednika Srbije da u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija predlože Rezoluciju kojom bi se proglasilo suprotnim međunarodnom pravu svako jednostrano ili multilateralno priznanje Kosova kao nezavisnog ili polu-nezavisnog međunarodno-pravnog subjekta. Smatramo da bi svako jednostrano ili multilateralno priznanje Kosova bilo suprotno osnovnim normama i principima međunarodnog prava, a posebno ako bi ovo priznanje nastupilo mimo procesa koji su u toku u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. U cilju onemogućavanja da do priznanja Kosova dođe od strane nekih Država-članica Ujedinjenih nacija, predlažemo da tekst sledećeg Nacrta Rezolucije hitno bude upućen u proceduru u Ujedinjenim nacijama:

N A C R T R E Z O L U C I J A

Generalna skupština

Pozivajući se na član 2. Povelje Ujedinjenih nacija,

Pozivajući se na član 24. Povelje Ujedinjenih nacija,

Pozivajući se na član 25. Povelje Ujedinjenih nacija,

Potsećajući na Deklaraciju o principima međunarodnog prava koja se odnosi na prijateljske odnose i saradnju između država saglasno Povelji Ujedinjenih nacija, iz 1970. godine,


Uzimajući u obzir Rezoluciju Saveta bezbednosti 1244. iz1999. godine,


Traži od Država-članica Ujedinjenih nacija da unilateralno ili multilateralno ne priznaju nezavisnost Kosova dok se ne donese Rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u kojoj se utvrđuje konačni status Kosova.
* Tim istraživača Instituta za političke studije u Beogradu kojim koordinira dr Igor Janev, viši naučni saradnik Instituta (postavljeno na sajt 29.9.2007.)

Анонимен рече...

APEL VLADI I PREDSEDNIKU REPUBLIKE SRBIJE

Apelujemo* na Vladu Srbije, Premijera Srbije i Predsednika Srbije da u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija predlože Rezoluciju kojom bi se proglasilo suprotnim međunarodnom pravu svako jednostrano ili multilateralno priznanje Kosova kao nezavisnog ili polu-nezavisnog međunarodno-pravnog subjekta. Smatramo da bi svako jednostrano ili multilateralno priznanje Kosova bilo suprotno osnovnim normama i principima međunarodnog prava, a posebno ako bi ovo priznanje nastupilo mimo procesa koji su u toku u Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija. U cilju onemogućavanja da do priznanja Kosova dođe od strane nekih Država-članica Ujedinjenih nacija, predlažemo da tekst sledećeg Nacrta Rezolucije hitno bude upućen u proceduru u Ujedinjenim nacijama:

N A C R T R E Z O L U C I J A

Generalna skupština

Pozivajući se na član 2. Povelje Ujedinjenih nacija,

Pozivajući se na član 24. Povelje Ujedinjenih nacija,

Pozivajući se na član 25. Povelje Ujedinjenih nacija,

Potsećajući na Deklaraciju o principima međunarodnog prava koja se odnosi na prijateljske odnose i saradnju između država saglasno Povelji Ujedinjenih nacija, iz 1970. godine,


Uzimajući u obzir Rezoluciju Saveta bezbednosti 1244. iz1999. godine,


Traži od Država-članica Ujedinjenih nacija da unilateralno ili multilateralno ne priznaju nezavisnost Kosova dok se ne donese Rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija u kojoj se utvrđuje konačni status Kosova.
* Tim istraživača Instituta za političke studije u Beogradu kojim koordinira dr Igor Janev, viši naučni saradnik Instituta (postavljeno na sajt 29.9.2007.)

Анонимен рече...

Игор Јанев:
Апел Влади и Председнику Републике Србије


Апелујемо* на Владу Србије, Премијера Србије и Председника Србије да у Генералној скупштини Уједињених нација предложе Резолуцију којом би се прогласило супротним међународном праву свако једнострано или мултилатерално признање Косова као независног или полу-независног међународно-правног субјекта. Сматрамо да би свако једнострано или мултилатерално признање Косова било супротно основним нормама и принципима међународног права, а посебно ако би ово признање наступило мимо процеса који су у току у Савету безбедности Уједињених нација. У циљу онемогућавања да до признања Косова дође од стране неких држава чланица Уједињених нација, предлажемо да текст следећег Нацрта Резолуције хитно буде упућен у процедуру у Уједињеним нацијама:

Н А Ц Р Т Р Е З О Л У Ц И Ј Е

Генерална скупштина

позивајући се на члан 2. Повеље Уједињених нација;

позивајући се на члан 24. Повеље Уједињених нација;

позивајући се на члан 25. Повеље Уједињених нација;

подсећајући на Декларацију о принципима међународног права која се односи на пријатељске односе и сарадњу између држава сагласно Повељи Уједињених нација, из 1970. године;

узимајући у обзир Резолуцију Савета безбедности 1244. из1999. године;

тражи од држава чланица Уједињених нација да унилатерално или мултилатерално не признају независност Косова, док се не донесе Резолуција Савета безбедности Уједињених нација у којој се утврђује коначни статус Косова.* Тим истраживача Института за политичке студије у Београду, којим координира др Игор Јанев, виши научни сарадник Института (постављено на сајт 29.9.2007.)

Анонимен рече...

Апел Влади и Председнику Републике Србије


Апелујемо* на Владу Србије, Премијера Србије и Председника Србије да у Генералној скупштини Уједињених нација предложе Резолуцију којом би се прогласило супротним међународном праву свако једнострано или мултилатерално признање Косова као независног или полу-независног међународно-правног субјекта. Сматрамо да би свако једнострано или мултилатерално признање Косова било супротно основним нормама и принципима међународног права, а посебно ако би ово признање наступило мимо процеса који су у току у Савету безбедности Уједињених нација. У циљу онемогућавања да до признања Косова дође од стране неких држава чланица Уједињених нација, предлажемо да текст следећег Нацрта Резолуције хитно буде упућен у процедуру у Уједињеним нацијама:

Н А Ц Р Т Р Е З О Л У Ц И Ј Е

Генерална скупштина

позивајући се на члан 2. Повеље Уједињених нација;

позивајући се на члан 24. Повеље Уједињених нација;

позивајући се на члан 25. Повеље Уједињених нација;

подсећајући на Декларацију о принципима међународног права која се односи на пријатељске односе и сарадњу између држава сагласно Повељи Уједињених нација, из 1970. године;

узимајући у обзир Резолуцију Савета безбедности 1244. из1999. године;

тражи од држава чланица Уједињених нација да унилатерално или мултилатерално не признају независност Косова, док се не донесе Резолуција Савета безбедности Уједињених нација у којој се утврђује коначни статус Косова.* Тим истраживача Института за политичке студије у Београду, којим координира др Игор Јанев, виши научни сарадник Института (постављено на сајт 29.9.2007.)

Анонимен рече...

Апел Влади и Председнику Републике Србије


Апелујемо* на Владу Србије, Премијера Србије и Председника Србије да у Генералној скупштини Уједињених нација предложе Резолуцију којом би се прогласило супротним међународном праву свако једнострано или мултилатерално признање Косова као независног или полу-независног међународно-правног субјекта. Сматрамо да би свако једнострано или мултилатерално признање Косова било супротно основним нормама и принципима међународног права, а посебно ако би ово признање наступило мимо процеса који су у току у Савету безбедности Уједињених нација. У циљу онемогућавања да до признања Косова дође од стране неких држава чланица Уједињених нација, предлажемо да текст следећег Нацрта Резолуције хитно буде упућен у процедуру у Уједињеним нацијама:

Н А Ц Р Т Р Е З О Л У Ц И Ј Е

Генерална скупштина

позивајући се на члан 2. Повеље Уједињених нација;

позивајући се на члан 24. Повеље Уједињених нација;

позивајући се на члан 25. Повеље Уједињених нација;

подсећајући на Декларацију о принципима међународног права која се односи на пријатељске односе и сарадњу између држава сагласно Повељи Уједињених нација, из 1970. године;

узимајући у обзир Резолуцију Савета безбедности 1244. из1999. године;

тражи од држава чланица Уједињених нација да унилатерално или мултилатерално не признају независност Косова, док се не донесе Резолуција Савета безбедности Уједињених нација у којој се утврђује коначни статус Косова.* Тим истраживача Института за политичке студије у Београду, којим координира др Игор Јанев, виши научни сарадник Института (постављено на сајт 29.9.2007.)

Анонимен рече...

APPEAL TO THE GOVERNMENT AND THE PRESIDENT OF SERBIA


In the case of establishment of the Tribunal for war crimes in the former Yugoslavia, it was apparent that a precedent has been made when resolutions of the United Nations Security Council (808. and 827.) in 1993 established a new provisional organ with the broad judicial competences. These acts were based on the UN Security Council Resolution 777(1992) and the UN General Assembly Resolution 47/1(1992), and on the assumption that former state (Yugoslavia) as a UN member ceased to exist. In our view, since UN Security Council does not have necessary judicial or legislative legal-setting (norm-creating) functions and powers, and since UN Security Council Resolution 777(1992) and the UN General Assembly Resolution 47/1 (1992) can not alter the basic rights of a member state (FRY), UN Security Council Resolutions 808/1993 and 827/1993 establishing the Tribunal (as an organ of the UN Security Council) represent an ultra vires act of the United Nations. It is apparent that UN organ, such as UN Security Council, can not confer more powers to the other organ (Tribunal for war crimes), than those it has itself, provided by UN Charter. For these reasons, we appeal to the Government of Serbia and the President of Serbia to request that the following Draft Resolution be placed at the next Session of the UN General Assembly:DRAFT RESOLUTION
The General Assembly,
Considering the Article 2 of the Charter of the United Nations,
Considering the functions and powers in the Chapter VII of the Charter of the United Nations,
Considering the General Convention on the Privileges and Immunities of the United Nations of 1946, and, in particular, the legal character of Article 1 and Article 8 (30),
Taking note that a difference in the legal interpretation of the Charter of the United Nations has arisen between the Serbia and the United Nations over the legality of the establishment of the Tribunal for war crimes in the former Yugoslavia,
Considering the Article 96 of the Charter of the United Nations,
For the purposes to determine whether by the delivered above mentioned UN Resolutions, United Nations Security Council has made an ultra vires act(s) in execution of functions and powers not expressly provided for in the United Nations Charter,
And for the purpose to determine further course of action,
Decides to submit the following legal question to the International Court of Justice:
Are the resolutions of the United Nations Security Council 808 (1993) and 827 (1993) legally in accordance with the Article 2 of the Charter of the United Nations and provisions of Chapter VII of the Charter of the United Nations?* Made by the joint team headed by dr. Igor Janev, Senior Researcher at the Institute for Political Studies (Institut za političke studije), Belgrade, Serbia, web posted: 22. 10. 2007.

Анонимен рече...

Vo procedura na vospostavuvanje Ime vo OON, vooposto nee potrebno 128 drzavi
ili kvalificirano mnozinstvo. Nee potrebno postapka da odi preku Sovetot za
bezbednost, tuku samo preku Generalnoto sobranie. Nee potrebno ni da se
raskine Vremenata spogodba. Se sto treba e da se pokrene postapka preku G.
Sobranie na OON za dobivanje Mislenje od M. Sudot vo Hag.

Анонимен рече...

Апел Председнику и Влади Републике Србије


Апелујемо* на Владу Србије, Премијера Србије и Председника Србије да покрену преиспитивање законитости могуће одлуке о независности Косова код Међународног суда правде у Хагу. Овим поступком би се у највећој мери допринело онемогућавању отцепљења покрајне из састава Републике Србије.
Предлажемо да текст следећег Нацрта Резолуције хитно буде упућен у процедуру у Уједињеним нацијама:

Н А Ц Р Т Р Е З О Л У Ц И Ј Е
Савет безбедности,
позивајући се на члан 2 (1,4,7) Повеље Уједињених нација,
узимајући у обзир члан 4 (1) Повеље Уједињених нација,
подсећајући на Декларацију о принципима међународног права која се односи на пријатељске односе и сарадњу између држава сагласно Повељи Уједињених нација, из 1970. године,
узимајући у обзир Резолуцију Савета безбедности 1244. из 1999. године,
узимајући у обзир Саветодавно мишљење Међународног суда правде од 28. маја 1948. године,
узимајући у обзир Саветодавно мишљење Међународног суда правде од 3. марта 1950. године,
позивајући се на Конвенцију о привилегијама и имунитетима Уједињених нација из 1946. године,
узимајући у обзир члан 96. Повеље Уједињених нација,
у циљу заштите чланских права државе-чланице Србије, њеног правног субјективитета, као и правног поретка Организације,
Одлучује да постави следеће правно питање Међународном суду правде:
Да ли је одлука локалних органа на Косову, и међународних или државних органа изван Косова, о успостављању независности за Косово у складу са чланом 2. Повеље Уједињених нација ?

У случају блокаде у Савету безбедности, услед Вета неке или неких држава, предлажемо да исто питање постави Генерална Скупштина Уједињених нација. Овај текст би имао следћу форму:Н А Ц Р Т Р Е З О Л У Ц И Ј Е

Генерална скупштина,
позивајући се на члан 2. Повеље Уједињених нацијa,
узимајући у обзир члан 4 (1). Повеље Уједињених нација,
подсећајући на Декларацију о принципима међународног права која се односи на пријатељске односе и сарадњу између држава сагласно Повељи Уједињених нација, из 1970. године,
узимајући у обзир Резолуцију Савета безбедности 1244. из 1999. године,
узимајући у обзир Саветодавно мишљење Међународног cуда правде од 28. маја 1948. године,
узимајући у обзир Саветодавно мишљење Међународног cуда правде од 3. марта 1950. године,
позивајући се на Конвенцију о привилегијама и имунитетима Уједињених нација из 1946. године,
узимајући у обзир члан 96. Повеље Уједињених нација,
у циљу заштите чланских права државе-чланице Србије, њеног правног субјективитета, као и правног поретка Организације,
Одлучује да постави следеће правно питање Међународном суду правде:
Да ли је одлука локалних органа на Косову, и међународних или државних органа изван Косова, о успостављању независности за Косово у складу са чланом 2. Повеље Уједињених нација ?* Тим истраживача Института за политичке студије у Београду, којим руководи др Игор Јанев, виши научни сарадник Института (постављено на сајт 29.10.2007).

Мојот список со блогови

>> <<

Text

Archive

Recent Post

Архива на блогот

Footer Widget 1

Footer Widget 3

Blogger Tricks

Blogger Themes

Catwidget4

Букефалистички парадокси: Филип („љубител на коњи“) стана воин без коњ.

Comments

topads

Loading...

Footer Widget 2

Популарни објави

Популарни објави

Popular Posts this month

Popular Posts this week