Закон за неодговорна полиција?

9/21/2006

Најнови оценки на Хелсиншкиот комитет за предложениот Закон за полиција:
„Законот не се потпира на столбовите на новата перспектива на полицијата од аспект на човековите права: законитост, пропорционалност, неопходност во едно демократско општество и отчетност, односно постоење на ефективен правен лек и независен систем за справување со случаи на пречекорување на овластувањата.
Посебно свртуваме внимание на улогата која новиот закон треба да ја одигра во надминувањето на постојната практика во која во услови на повреда на човековите права од страна на полицијата не постојат ефективни средства и механизми за спроведување независна и објективна истрага, соодветно процесирање на случаите пред судовите и санкционирање на сторителите.“ (
Месечен извештај за август 2006)
Поопсежна анализа може да се најде во документот
ЗАБЕЛЕШКИ ЗА ЗАКОНОТ ЗА ПОЛИЦИЈА и во КОМЕНТАРИ НА НАЦРТ ЗАКОНОТ ЗА ПОЛИЦИЈА (МИНОП) каде што е посочено дека „Нацрт Законот зборува првенствено за овластувања, многу малку за обврски, а воопшто не за одговорност и контрола на полицијата“.
Во
КОМЕНТАРОТ НА МВР ПО ПОВОД ИЗВЕШТАЈОТ НА ХЕЛСИНШКИОТ КОМИТЕТ ЗА ЗАКОНОТ ЗА ПОЛИЦИЈА, се одговара на дел од критиките и се тврди дека „предлог текстот на Законот е изготвен и писмено одобрен од експерти од ЕУ , и е со сите потребни норми и компатибилен со законите на членките на ЕУ“.
А дали е
компатибилен со Европската конвенција за човекови права?

0 коментари:

Мојот список со блогови

>> <<

Text

Archive

Recent Post

Архива на блогот

Footer Widget 1

Footer Widget 3

Blogger Tricks

Blogger Themes

Catwidget4

Букефалистички парадокси: Филип („љубител на коњи“) стана воин без коњ.

Comments

topads

Loading...

Footer Widget 2

Популарни објави

Популарни објави

Popular Posts this month

Popular Posts this week