Закони и услуги

5/03/2006

Во новиот Закон за судовите постои една интересна одредба (чл. 18 (4)):
„Кога судот смета дека примената на законот во конкретниот случај е во спротивност со одредбите на меѓународен договор ратификуван во согласност со Уставот ќе ги примени одредбите од меѓународниот договор, под услов тие да можат директно да се применат.“
Горенаведената одредба го решава можниот конфликт помеѓу меѓународните договори и националните закони, во полза на меѓународните договори кои согласно Уставот имаат приоритет и „не можат да се менуваат со закон“ (чл. 118).
(За жал, нашиот Уставен суд се прогласуваше за ненадлежен во случаи на несогласност на ратификуваните меѓународни договори со Уставот и во случаи на несогласност на законите и другите прописи со ратификуваните меѓународни договори. Затоа, сеуште постои огромна правна дупка и можност за примена на одредби од ратификувани меѓународни договори кои не се во согласност со Уставот.)
Но, за да може одредбата од Законот за судовите да заживее во практиката, потребно е судиите и граѓаните да имаат целосен пристап до сите ратификувани меѓународни договори кои се составен дел од нашиот правен поредок и имаат приоритет во однос на националните закони.
Тука доаѓаме до проектот Е-Влада и толку фалениот портал
www.uslugi.com.mk (од блогерот Јани Макрадули) на кој Министерството за правда ја нуди услугата Преглед на меѓународни конвенции и билатерални договори. За жал, иако оваа страница дава надеж дека „Прегледот можете да го превземете од секцијата "Формулари"“, во споменатата секција има само список на билатерални договори, но не и на ратификуваните меѓународни конвенции.
Колку што ми е познато, не постои Владина страница на која што може да се пристапи до сите ратификувани меѓународни договори кои се во сила и врз основа на кои судиите можат да ги засноваат своите одлуки. (Тажен показател за тоа како не функционира проектот Е-Влада е страницата на
Министерството за правда која е само формално поставена (речиси без никакви информации и документи) и воопшто не е ажурирана од 13.09.2005.)
Значи, колега блогеру Макрадули, еве можност да се покажете на дело и да докажете дека вашето залагање за Е-Влада не е само декларативно.
Кога ќе ни ја овозможите ветената услуга на вашиот омилен портал, со што непосредно ќе придонесете како за заживување на реформите во судството така и за промоција на принципот на владеење на правото и заштитата на човековите права?

3 коментари:

Анонимен рече...

Cool guestbook, interesting information... Keep it UP
» »

Анонимен рече...

Cool blog, interesting information... Keep it UP »

Анонимен рече...

What a great site »

Мојот список со блогови

>> <<

Text

Archive

Recent Post

Архива на блогот

Footer Widget 1

Footer Widget 3

Blogger Tricks

Blogger Themes

Catwidget4

Букефалистички парадокси: Филип („љубител на коњи“) стана воин без коњ.

Comments

topads

Loading...

Footer Widget 2

Популарни објави

Популарни објави

Popular Posts this month

Popular Posts this week